☰ Menu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie

Wtorek 18.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP GOPS Somonino

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  • nawigacji
  • formularze kontaktowe nie posiadają powiązanych etykiet tekstowych
  • dokumenty publikowane są w JPG, brak wersji tekstowej
  • nie uzupełnienie tekstu alternatywnego dla grafiki 
  • nie ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie

 Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona BIP GOPS Somonino spełnia wymagania w 95,45%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Singer, adres poczty elektronicznej: gops@somonino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 743-23-46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie, ul. Witosławy 2A, 83-314 Somonino

Siedziba ośrodka znajduje się w części parterowego budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking. . Do biur ośrodka prowadzi jedno główne wejście z podjazdem dla wózków i szerokimi drzwiami. W pomieszczeniach zajmowanych przez ośrodek znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób na wózkach.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń
w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

Wytworzył:
(2020-12-30)
Udostępnił:
Marcin Singer
(2020-12-31 08:16:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Singer
(2020-12-31 08:20:23)

 
liczba odwiedzin: 58700

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X